Friluftsgudstjeneste for alle i

Hadsund Provsti

 Som optakt til menighedsrådsvalget i november er alle sogne i provstiet indbudt til fælles friluftsgudstjeneste

i Vive Præstegårdshave søndag d. 14. august 2016 kl. 10.00.

Alle præsterne i provstiet deltager, ligesom gudstjenesten vil blive krydret med musikalske indslag fra flere af vores dygtige organister, kirkesangere og kor. Skulle vejret drille, vil selve gudstjenesten blive afholdt i Vive Kirke.

Vive præstegård.JPG

Der vil ikke være gudstjeneste i Astrup og Rostrup denne dag, men man kan som sædvanligt benytte kirkebilen gratis for at komme til Vive. Kirkebilen kontaktes på tlf. 98 55 80 83.

Efter gudstjenesten vil alle menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte ved kirkerne afholde et fællesmøde, hvor der vil blive samlet op på erfaringer fra de sidste fire år i Hadsund Provsti og samlet gode råd til de kommende menighedsråd.

   .........................................................................................

Henvendelser

Henvendelser skal ske til sognepræsten eller sekretæren, når det drejer sig om:

Fødsel og dåb/navngivning

Dødsfald og begravelse

Vielse og velsignelse

Indmeldelse, udmeldelse og sognebåndsløsning

Attester

Navneændring

 

Præstesekretær Gunvor Langdal Nielsen har kontor i Arden Sognegård

Kirkeallé 1, 9510 Arden

tlf.: 98 54 41 22, e-mail: gln@km.dk

Kontortid:

Mandag  14.00 - 17.00
tirsdag    08.00 - 09.45
onsdag   13.00 - 16.00
fredag    14.00 - 17.00