Høstfejring søndag d. 25. september

Gudstjeneste i Astrup Kirke kl. 10.00

og i Rostrup Kirke kl. 14.00

Kirkernes børnekor medvirker til at højne fællessangen, og de byder på et særligt kor-indslag til dagen.

 Efter hver gudstjeneste byder menighedsrådet

servering af årets høst. 

Henvendelser

Henvendelser skal ske til sognepræsten eller sekretæren, når det drejer sig om:

Fødsel og dåb/navngivning

Dødsfald og begravelse

Vielse og velsignelse

Indmeldelse, udmeldelse og sognebåndsløsning

Attester

Navneændring

 

Kirkekontor:

Præstesekretær Gunvor Langdal Nielsen har kontor i Arden Sognegård

Kirkeallé 1, 9510 Arden

tlf.: 98 54 41 22, e-mail: gln@km.dk

Kontortid:

Mandag  14.00 - 17.00
tirsdag    08.00 - 09.45
onsdag   13.00 - 16.00
fredag    14.00 - 17.00

Det er altid en god idé at ringe for en aftale først.

Fredag den 16. september er kontoret lukket, men der kan ringes på ovennævnte telefon for hjælp og spørgsmål.