For at understrege, at der nu er lige mange mørke og lyse timer i døgnet, holdes gudstjenesten kl. 19.00. Mørkt er det udenfor, men kirken vil være oplyst af levende lys og af ordet om, at der er et lys for enden af det, vi længes efter. 

Kirkens voksenkor, sanger Tina Bach, organist Pia Thøgersen og sognepræst Lene Bruun-Kristensen tager imod.

Henvendelser

Henvendelser skal ske til sognepræsten eller sekretæren, når det drejer sig om:

Fødsel og dåb/navngivning

Dødsfald og begravelse

Vielse og velsignelse

Indmeldelse, udmeldelse og sognebåndsløsning

Attester

Navneændring

 

Kirkekontor:

Præstesekretær Gunvor Langdal Nielsen har kontor i Arden Sognegård

Kirkeallé 1, 9510 Arden

tlf.: 98 54 41 22, e-mail: gln@km.dk

Kontortid:

Mandag  14.00 - 17.00
tirsdag    08.00 - 09.45
onsdag   13.00 - 16.00
fredag    14.00 - 17.00

Det er altid en god idé at ringe for en aftale først.